Adres email:
a.skiepko@wp.pl

Telefon kontaktowy:
+48 602 795 967

Adres:
AS-BI Arkadiusz Skiepko
Przechody 7
17-200 Hajnówka